Author Archives: ansprogress

Database Management 10.05.2018 (Thursday)

By | 17.05.2018

İŞLER (TRANSACTION)            Bir işi oluşturan birden fazla işlemin hepsinde başarılı bir şekilde yerine getirilmesinin gerekli olduğu durumlar için transaction yapıları kullanılır. Bu sayede işlemlerden herhangi biri yada daha fazlası sonuçlanmazsa, tüm işlemlerin iptal edilerek işe başlama noktasına veya belirlenen bir noktaya saklama noktası diyoruz. Yeniden dönülmesini sağlar. Örnek1  Soru: A tablosundan… Read More »

Database Management 03.05.2018 (Thursday) Lesson 3

By | 17.05.2018

OrderItem(id, OrderId, productId, quantity, UnitPrice) product(id, productName, SupplierId, UnitPrice (FK)) customer(id, FirstName, LastName, City, Country, Phone) order(id, OrderDate, OrderNumber, customerId, TotalAmount) Örnek Step 1. Create new Database as ‘Example1’ Step 2. Create Tables ‘OrderItem’, ‘product’,’customer’ and ‘order’ Soru: 100’den daha fazla sipariş yapılmış ürünleri listeleyiniz Soru: Toplam sipariş sayılarını müşteri bazında listeleyiniz Soru: Miktarı 1 olarak satılan ürünlerin isimlerini… Read More »

Database Management 03.05.2018 (Thursday) Lesson 2

By | 13.05.2018

TRANSACT SQL (T SQL) YEREL DEĞİŞKENLER SİNTAKSİ Örnek 1  Örnek 2 GENEL DEĞİŞKENLER   @@ version           @@ row affected      @@ rowcount          @@ serverName     @@ language Örnek Step 1. Create new Database as ‘declareDatabase’ Step 2. Using Operator ‘SERVERNAME’ and ‘LANGUAGE’ TABLO DEĞİŞKENİ… Read More »

Database Management 03.05.2018 (Thursday) Lesson 1

By | 13.05.2018

GÖRÜNTÜLER (VIEW)  Görüntü veritabanında saklı bir SELECT cümlesidir. Bir görüntü oluşturmak üzere CREATE VIEW komutu kullanılır. SİNTAKSİ Örnek 1  Step 1. Create new Database as ‘viewdatabase’ Step 2. Create table ‘personel’ Step 3. Create view ‘personeller’ Bir görüntü bir selecr ifadesinden oluşur. Referans edilen tablo görüntünün temel tablo olarak adlandırılır. Bir görüntü oluşturduğunda, SQL SERVER… Read More »

Database Management 26.04.2018 (Tuesday) Lab

By | 10.05.2018

GRUP FONKSİYONLARININ KULLANIMI  Örnek 1  Step 1. Create new Database as ‘function2’ Step 2. Create table ‘personel’ Soru: Personel arasında en az ücret alanları listeleyiniz? Step 3. Execute HAVING İLE GRUP KULLANIM TANIMLARI  Örnek 1  Step 1. Create new Database as ‘function2’ Step 2. Create table ‘personel2’ Step 3. Execute *************************************************************************************** ALT SORGULARDA HATALI ÇALIŞMA DURUMU… Read More »

Database Management 24.04.2018 (Tuesday) Lab

By | 10.05.2018

Örnek 1 Step 1. Create new Database as ‘Job’ Step 2. Create table ‘DepJobSal’ Step 3. Execute Step 4. Execute Soru: Personel sayısını bulunuz? Step 5. Execute Soru: Bölüm bazında personel sayısını bulunuz? Step 6. Execute Soru: Minimum ve Maximum maaş alan personelleri bulunuz? Step 7. Execute Soru: Görev ünvanına göre personel sayısını listeleyiniz? Step 8. Execute Soru: 10… Read More »

Database Management 08.05.2018 (Tuesday) Lab

By | 10.05.2018

Örnek 1 Step 1. Download file from ”Dropbox” https://www.dropbox.com/s/m0tkg42lzsocd3d/altsorguVeritaban%C4%B1.sql?dl=0 Step 2. Open ”SQL Management Studio” Step 3. Create Database as name “satis” Step 4. Open –> File–>Choose downloading file from computer Step 5. Execute  Soru: 10 TL üzerindeki ürünlerden alış yapan müşterileri listeleyiniz? or Step 6. Execute  SELECT INTO SİNTAKSİ Örnek 1 (using UNION & UNION… Read More »

Database Management 19.04.2018 (Thursday) Lesson 3

By | 30.04.2018

KARMAŞIK SAYILAR Sorgu içinde sorgu  oluşturma işlemleri karmaşık sorguları oluşturur Bu tür sorgular alt sorgular veya iç sorgular olarak isimlendirilir. SİNTAKSİ Örnek 1 Soru: Hangi Personel “Diana”‘nın ücretinden daha fazla ücret almaktadır? Step 1. Create new Database as ‘datanew’ Step 2. Create table ‘Personel’ Step 3. Execute ALT SORGU DÜZENLEME KURALLARI a) Alt sorgu ana sorgudaki… Read More »

Database Management 19.04.2018 (Thursday) Lesson 2

By | 26.04.2018

HAVING KURALLARI Group By’in arkadaşı Group By ile özetlenen sonuçlar üzerinde filtrelere yapmak amacıyla kullanılır. Having özetlenmiş gruplara uygulanırken, Where bireysel kayıtlara uygulanır. Having koşullarını sağlayan gruplara sadece döner. Having kullanımı Group By tanımını gerektirir. Where ve Having aynı sorguda yer ala bilir. SİNTAKSİ Örnek 1              İlk örnekte ülke… Read More »

Database Management 19.04.2018 (Thursday)

By | 25.04.2018

KAYIRLARI GRUPLAYARAK İŞLEM YAPMA (GROUP BY & HAVING kullanımı) SİNTAKSİ ____________________________________________________________________________________________ Örnek 1 Customer(CustomerID, CustomerName, Adres, City_postacode,Country) Soru: Her ülkede bulunan müşteri sayınız nedir? Step 1. Create new Database as ‘customer’ Step 2. Create table Customer Step 3. Execute Step 4. Use ‘Count’ operator for solving the problem Step 5. Execute Örnek 2 Orders(OrderID, CustomerID,… Read More »