Database Management 03.05.2018 (Thursday) Lesson 1

By | 13.05.2018

GÖRÜNTÜLER (VIEW)

 Görüntü veritabanında saklı bir SELECT cümlesidir. Bir görüntü oluşturmak üzere CREATE VIEW komutu kullanılır.

SİNTAKSİ

Örnek 1 

Step 1. Create new Database as ‘viewdatabase’

Step 2. Create table ‘personel’

Step 3. Create view ‘personeller’

 • Bir görüntü bir selecr ifadesinden oluşur. Referans edilen tablo görüntünün temel tablo olarak adlandırılır.
 • Bir görüntü oluşturduğunda, SQL SERVER veritabanında saklamadan önce optimize eder. Görüntü veri işleme komutlarında, bir tablo işlenebilir (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE)
 • Görüntü sanal bir tablo gibi davransa da, veri saklamaz. Bunun yerine referans tablosuna erişerel, daima güncel veriye ulaşır.

FAYDALARI

 1. Tablonun esas olan yapısını kullanıcı bilmez ve arada yapılan değişkenlerden en az etkilenir.
 2. Veritabanı erişimi kısıtlanır. Sadece görülmesi istenen nitelikler verilir.
 3. __________ ve SELECT cümlerliklerinen karmaşıklarını gizlerler.

KISITLAR

 • SELECT ifadesi 256 tabloya kadar referans edilebilir. Geçerli bitiştirme, birleştirme ve alt sorgu kombinasyonları kullanılabilir.
 • SELECT sözcüğü INTO içermez, ORDER BY içermez (TOP sözcüğü kullanımında içerebilir). Görüntüdeki kayıtları sıralamak üzere, görüntüyü kullanan SELECT cümleciği kullanılabilir. 
 • Geçici tablo veya tablo değişkenine referans içeremez.
 • Bir görüntü başka görüntüleri kullanarak (tablo gibi) 32 derinlere kadar gidebilir.

ÖZEL SÖZCÜKLERİN KULLANIMLARI

 • WITH ENCRYPTION cümleciği, kullanıcıların görüntüyü oluşturan SQL cümlesini görmelerini engeller.
 • WITH SCHEMABINDING cümleciği, bir görüntüyü, bir veritabanı şemasıyla ilişkilendirebilir. Böylece görüntünün kullandığı tabloları silip veya değişiklik yaparken, görüntünün etkilenmelerine müsaade edilemez.
 • WITH CHECK OPTION cümleciği, görüntü içinde artık yer almayacak bir kayıtın görüntü ile güncellenmesi engellenir.

 

Örnek 1 

Step 1. Create new Database as ‘satici’

Step 2. Create table ‘Satici’ and ‘Fatura’

Step 3. Create View ‘SaticiBilgi’

Step 4. Execute

Örnek 2 

Step 1. Use a Database ‘satici’

Step 2. Create table  ‘Fatura2’

Step 3. Create View ‘SaticiBilgi2’

Step 4. Execute

Örnek 3

Step 1. Use a Database ‘satici’

Step 2. Create table  ‘Satici2’

Step 3. Create View ‘SaticiBilgi3’

Step 4. Execute (Something wrong here)

GÜNCELLENEBİLİR GÖRÜNTÜ NASIL OLUŞTURULUR?

 1. SELECT, DISTINCT ve TOP sözcüğü içermez
 2. SELECT toplam fonksiyonu içermez
 3. SELECT Hesaplanmış değer içermez
 4. SELECT, HAVING ve GROUP BY içermez
 5. VIEW ve UNION işleci içeremez

SALT OKUNUR ÖRNEK

VIEW’de DEĞİŞİKLİK YAPMAK

VIEW SİLMEK

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *