Database Management 26.04.2018 (Tuesday) Lab

By | 10.05.2018

GRUP FONKSİYONLARININ KULLANIMI

 Örnek 1 

Step 1. Create new Database as ‘function2’

Step 2. Create table ‘personel’

Soru: Personel arasında en az ücret alanları listeleyiniz?

Step 3. Execute

HAVING İLE GRUP KULLANIM TANIMLARI

 Örnek 1 

Step 1. Create new Database as ‘function2’

Step 2. Create table ‘personel2’

Step 3. Execute

***************************************************************************************

ALT SORGULARDA HATALI ÇALIŞMA DURUMU

Ana sorgu

         Alt sorgu. Alt sorguda çok değer döndürülüyorsa tekli karşılaştırma operatörleri ile ana sorguda karşılaştırma yapılmaz!

Örnek 1 

Step 1. Create new Database as ‘function2’

Step 2. Create table ‘personel2’

Step 3. Execute

ÇOKLU SATIR ALT SORGUSU

Arasındaki operatör yangın olarak kullanılabilir.

OPERATÖR

IN

ANY

ALL

SOME

EXISTS

IN OPERATÖRÜ

Örnek 1 

Step 1. Create new Database as ‘function2’

Step 2. Create table ‘personel3’

Soru: Ücreti (2000,2500,3000) eşit olan personellerin adını, ücretini ve görevini listeleyiniz?

IN OPERATÖRÜ

************

ANY OPERATÖRÜ

************

ALL OPERATÖRÜ

Örnek 1 

Step 1. Create new Database as ‘function2’

Step 2. Create table ‘personel7’

Soru:

Alt sorgu: ortalama ücretleri alır

Ana sorgu: ortalama ücretten küçük olan personelleri çıkarır

SOME OPERATÖRÜ

Örnek 1 

Step 1. Create new Database as ‘function2’

Step 2. Create table ‘sube

Soru: как то не правильно

EXISTS OPERATÖRÜ

*******

FROM SÖZCÜĞÜ İÇİNDE ALT SORGU TANIMLAMA

******

SQL içinde küme işlemlerini temel olarak çalışan bazı ormekler bulunuz

UNION

ALL UNION

INSERSECT

SQL1.                 Tablo tablosununda ikliadı

Soru: SelectNO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *