Database Management 19.04.2018 (Thursday) Lesson 3

By | 30.04.2018

KARMAŞIK SAYILAR

Sorgu içinde sorgu  oluşturma işlemleri karmaşık sorguları oluşturur

Bu tür sorgular alt sorgular veya iç sorgular olarak isimlendirilir.

SİNTAKSİ

Örnek 1

Soru: Hangi Personel “Diana”‘nın ücretinden daha fazla ücret almaktadır?

Step 1. Create new Database as ‘datanew’

Step 2. Create table ‘Personel’

Step 3. Execute

ALT SORGU DÜZENLEME KURALLARI

a) Alt sorgu ana sorgudaki karşılaştırma operatörün sağında yer almalıdır. (FROM sözcüğü içinde tanımlanan sorgular bu kırdın dışındadır).

b) Bir alt sorgu parantez işlemleri arasında yer almalıdır.

c) Alt sorgu ORDER BY sözcüğü içermez.

d) Alt sorgusunda iki tür karşılaştırma operatörü bulunabilir.

TEK SATIR ALT SORGULARI

İŞLEM

=

>

<

> =

< =

< >

Örnek 2

Soru: ‘110’ numaralı personelle aynı görevi yapan personelleri listeleyiniz?

Step 1. Create new Database as ‘newdata’

Step 2. Create table ‘Personel’

Step 3. Execute

Örnek 3

Soru: Personel numarası ‘155’ olan personelle, aynı göreve sahip olan ve ‘300’ numaralı personelden daha fazla ücret alan personelleri listeleyiniz?

Step 1. Create new Database as ‘newdata’

Step 2. Create table ‘newpersonel’

Step 3. Execute

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *