Database Management 19.04.2018 (Thursday)

By | 25.04.2018

KAYIRLARI GRUPLAYARAK İŞLEM YAPMA (GROUP BY & HAVING kullanımı)

SİNTAKSİ

____________________________________________________________________________________________

Örnek 1

Customer(CustomerID, CustomerName, Adres, City_postacode,Country)

Soru: Her ülkede bulunan müşteri sayınız nedir?

Step 1. Create new Database as ‘customer’

Step 2. Create table Customer

Step 3. Execute

Step 4. Use ‘Count’ operator for solving the problem

Step 5. Execute

Örnek 2

Orders(OrderID, CustomerID, EmployeeID,ShipperID)

Shippers(ShipperID, ShipperName)

Soru: Yükleyici(Shippers) bazında gönderilen sipariş sayılarını listeleyiniz?

Step 1. Create new Database as ‘Orders’

Step 2. Create table ‘Orders’

Step 3. Execute

Step 4. Create table ‘Shippers’

Step 5.

Step 6. Execute

or

Step 7.

Step 8. Execute

Örnek 3

Personal(PerID, BolumNo, Maas)

Soru: Bölüm bazında ortalama maaşları listeleyiniz?

Step 1. Create new Database as ‘Personal’

Step 2. Create table ‘Personal’

Step 3. Execute

Step 4.

Step 5. Execute

Örnek 4

Bir tablo içindeki kayıtları gruplayabildiğimiz gibi, bu grupların alt gruplarınada yeni nitelik  kullanılarak oluşturabiliriz

Personal(PerID, BolumNo, Maas, CalismaDurum)

Soru: Bolümlerde çalışma durumlarına göre ödenen toplam ücretleri listeleyiniz?

Step 1. Create new Database as ‘Person’

Step 2. Create table ‘Personel’

Step 3. Execute

Step 4.

Step 5. Execute

Group By’de yazdiğımız nitelikleri Select kısımında yazmasak ta olur, sonucu aynı çıkar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *